W życiu niektórych małżeństw przychodzi taki moment, kiedy postanawiają się rozstać. Część z par decyduje się na polubowne rozwiązanie sprawy i wybierają rozwód bez orzekania o winie. Jest to najszybszy i najbardziej komfortowy sposób na zakończenie małżeństwa. Oszczędza sporo nerwów i zbędnych negatywnych emocji, których i tak jest już wystarczająco dużo w związku z zaistniałą sytuacją.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód nie należy do najprzyjemniejszego wydarzenia w życiu, niemniej jednak czasami staje się koniecznością. Statystycznie najwięcej par decyduje się na rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd nie ustala, czy któreś z małżonków jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. Dzięki temu problemy rodzinne nie zostają wyciągane na światło dzienne i nie są powodem nieskończenie długiej batalii. Nie zmienia to faktu, że powody rozwodu są zazwyczaj takie same jak przy opcji z orzekaniem o winie. Jedyną rzeczą, jaką należy udowodnić, to fakt, że zachodzą przesłanki do wzięcia rozwodu.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Najlepiej, gdy przed złożeniem pozwu odbędzie się konsultacja z prawnikiem, w celu ustalenia strategii sprawy. Następnie należy przygotować i skompletować dowody, o ile istnieją Kolejnym krokiem jest przygotowanie kompletu dokumentów, należą do nich odpis skrócony aktu małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności. Przy składaniu pozwu wymagana jest opłata, więc do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wpłaty. W pozwie muszą się znajdować dane obojga małżonków, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, a także adres zamieszkania. W sytuacji, gdy strony zawarły porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, należy dołączyć stosowny dokument.

Jeżeli po złożeniu pozwu sąd uzna, że dokumenty nie są kompletne, należy je uzupełnić w ciągu 7 dni, inaczej wniosek zostanie odrzucony.

Dokumenty najlepiej przygotować w 3 egzemplarzach, jednym dla sądu oraz po jednym dla każdej ze stron.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Istnieją dwie drogi, jakimi można złożyć pozew o rozwód. Można dokonać tego osobiście w biurze podawczym właściwego sądu lub wysłać za pomocą poczty, jednak wówczas najlepiej wybrać list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Jeżeli rozwód odbędzie się bez orzekania o winie, można pozew stworzyć samemu, bez angażowania w tym celu prawnika. Oczywiście, jest to rozwiązanie w sytuacji, gdy małżeństwo zakończy się bez sporów, walki o opiekę nad dziećmi i o podział majątku. Jak sporządzić taki dokument?

W pozwie musi zostać umieszczona data złożenia go do sądu, adres właściwego sądu okręgowego, dane powoda/powódki oraz pozwanego/pozwanej, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

Następnie powinny się w nim znaleźć wnioski o rozpatrzenie poszczególnych kwestii:

  • Rozwiązanie małżeństwa, które zostało zawarte pomiędzy stronami (należy podać informację, z jakiej miejscowości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udzielał ślubu, oraz numer aktu małżeństwa).
  • Jeżeli strony posiadają dzieci, należy wnieść o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz opieki nad dziećmi, które nie osiągnęły pełnoletności obu stronom, a także o ustalenie miejsca pobytu dzieci. Jeżeli ta kwestia jest między rodzicami wyjaśniona przed złożeniem pozwu, należy zaznaczyć w nim ten fakt. Należy również zobowiązać obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania małoletnich dzieci, a także zasądzenie od jednej ze stron obowiązku alimentacyjnego.
  • Zniesienie wzajemne kosztów procesu pomiędzy stronami.

W pozwie należy podać imię i nazwisko świadka, który może potwierdzić okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego.

Kolejnym krokiem jest uzasadnienie pozwu, w którym należy konkretnie opisać, jak wygląda relacja małżonków oraz podać argumenty na rzecz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Powód/powódka na końcu podpisuje wniosek z imienia i nazwiska.

Po złożeniu wniosku do sądu, strona pozwana otrzyma odpis pozwu i będzie miała dwa tygodnie na ewentualne wniesienie swojego stanowiska. Jeżeli tego nie uczyni, sąd wyznaczy termin rozprawy o rozwód.

zabiegi Previous post Medycyna estetyczna – na jakie zabiegi wyszczuplające warto się zdecydować?
prywatny zlobek Next post Prywatny żłobek – 3 korzyści z zapisania dziecka

Dodaj komentarz