Choć najczęściej spotykanym systemem podziału majątku w polskich małżeństwach jest wspólność ustawowa, mogą zaistnieć okoliczności, w których bezpieczniejsze, albo wręcz bardziej opłacalne, będzie uzyskana rozdzielność majątkowa. Dlaczego niekiedy warto ją wprowadzić? I co zrobić, jeżeli zdecydujemy się na ten krok – jakie praktyczne działania należy poczynić? Przyjrzyjmy się bliżej tej istotnej kwestii.

W jakich sytuacjach rozdzielność majątkowa jest potrzebna

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój własny majątek. Ma też prawo samodzielnie nim rozporządzać, oraz – co niezwykle istotne – sam odpowiada za zaciągnięte długi. Istnieją dwa rodzaje rozdzielności majątkowej:

  • „Zwykła” rozdzielność majątkowa. Oznacza, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy o rozdzielność, ale również majątek, który samodzielnie nabył później. Dzięki temu przez cały okres trwania rozdzielności, samodzielnie rozporządza swoim stanem posiadania
  • Rozdzielność z wyrównaniem dochodów. W tym przypadku również nie ma majątku wspólnego, ale pojawiają się różnice w stosunku do rozdzielności zwykłej, gdy dochodzi do rozwodu. wtedy ten z małżonków, który zgromadził majętności o mniejszej wartości, ma prawo żądać od drugiego wyrównania.

W jakich sytuacjach rozdzielność majątkowa się opłaca? Ten rodzaj ustroju małżeńskiego skutecznie chroni przed długami, które zaciągnął współmałżonek. Dzięki rozdzielnym majątkom, odpowiedzialność za długi partnera w zasadzie nie istnieje – każdy jest zobowiązany do spłaty swoich pożyczek, powstałych jako skutek działań prawnych lub zaległych zobowiązań podatkowych. Rozdzielność majątkowa często jest korzystna, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Dzięki rozdzielności, jego współmałżonek jest chroniony przez błędnymi decyzjami, jakie zdarzają się w biznesie.

Jak uzyskać rozdzielność majątkową

Istnieje kilka sposobów na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Najprostszym sposobem jest podpisanie umowy jeszcze przed ślubem – najłatwiej wtedy określić właściciela konkretnych części składowych majątku. Z drugiej strony, nie ma przeciwskazań do tego, aby wprowadzić rozdzielność majątkową już po zawarci związku małżeńskiego. Wtedy konieczna stanie się wizyta u notariusza. Od momentu podpisania umowy notarialnej, majątek który do tej pory był wspólny, zostaje podzielony i zamieniony w część ułamkową. Części te zaczną należeć do każdego z małżonków z osobna jako ich indywidualny stan posiadania.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ustanowić rozdzielność majątkową? Będą to:

  • dowody osobiste męża i żony,
  • umowa intercyzy, sporządzona w obecności notariusza
  • odpis aktu małżeństwa
  • dokumentacja z wyceną posiadanego majątku

Ustawodawstwo nie przewiduje konieczności podawania przyczyn, dla których małżonkowie decydują się na rozdzielność majątkową. Jest to ich prywatna decyzja. Jak widać, w wielu sytuacjach ustanowienie majątku rozdzielnego może przynieść wymierne korzyści. Chroni przez odpowiedzialnością za długi i błędne decyzje finansowe. Formalności związane z uzyskaniem rozdzielności nie są trudne do wypełnienia, dlatego warto przemyśleć takie rozwiązanie.

Previous post Długie swetry, jako HIT modowy tego sezonu
niska temperatura Next post Pompa ciepła powietrze-woda – co wpływa na jej popularność?

Dodaj komentarz